Lushang Life Services Co., Ltd. heeft aangekondigd dat op haar buitengewone algemene vergadering van 15 september 2022, de gewone besluiten naar behoren zijn goedgekeurd door de Aandeelhouders op de BAVA, de heer Bao Song en de heer Yang Yunlong zijn benoemd als uitvoerende bestuurders van de eerste zitting van de Raad met ingang van 15 september 2022, en na afloop van hun ambtstermijn herkiesbaar zijn. Voor details verwijzen wij naar de Circulaire en de aankondiging van de Vennootschap van 26 augustus 2022. Na het ontslag van de heer Zhao Yanfeng als niet-uitvoerend Bestuurder, de voorzitter van de Raad en de voorzitter van het Strategisch Comité van de Raad (het "Strategisch Comité") met ingang van 15 september 2022, heeft de Raad aangekondigd dat hij tijdens zijn vergadering die onmiddellijk na de afsluiting van de BAV werd gehouden, verder heeft besloten om de heer Bao Song te benoemen tot voorzitter van de Raad en voorzitter van het Strategisch Comité met ingang van de afsluiting van de BAV.