Macay Holdings, Inc. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het tweede kwartaal kondigde de onderneming een omzet aan van 2.543,214 miljoen PHP, tegenover 2.625,085 miljoen PHP een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen PHP 34,743 miljoen, tegen PHP 129,965 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PHP 0,03 tegenover een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van PHP 0,12 een jaar geleden. Voor het halfjaar bedroeg de omzet PHP 4.778,715 miljoen tegen PHP 4.744,097 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg PHP 16,748 miljoen, tegen een netto-inkomen van PHP 105,991 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,02 PHP, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,1 PHP een jaar geleden.