Macay Holdings, Inc. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het hele jaar kondigde de onderneming aan dat de totale inkomsten PHP 9.319,697 miljoen bedroegen, tegen PHP 10.440,212 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen PHP 73,584 miljoen tegen PHP 226,253 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PHP 0,07 tegen PHP 0,21 een jaar geleden.