MacDonald Mines Exploration Ltd. heeft inconsistenties ontdekt in bepaalde analyseresultaten van de goudprospectie Scadding die eerder publiekelijk waren aangekondigd door middel van publicaties en die mogelijk ook zijn bekendgemaakt of gebruikt in bepaalde andere openbaarmakingsdocumenten, zoals het National Instrument 43-101 technisch rapport over het goudproject Scadding van 18 oktober 2019. Dienovereenkomstig trekt het bedrijf hierbij al zijn eerder aangekondigde analyseresultaten voor het Scadding goudproject in en adviseert het bedrijf dat er niet vertrouwd mag worden op dergelijke resultaten en de openbaarmaking waarop dergelijke resultaten gebaseerd zijn. Het bedrijf is bezig met een gedetailleerd onderzoek en een vergelijking van de analyseresultaten van het Scadding goudproject met de openbaarmakingsdocumenten van het bedrijf om de omvang van eventuele inconsistenties vast te stellen en te kwantificeren.

Deze inconsistenties zijn beperkt tot het Scadding goudproject, dat geen vlaggenschipproject is voor het bedrijf en er is ook geen bron van enige aard aan verbonden. De eigendommen Glade en Alwyn zijn niet beïnvloed.