David F. Byrnes heeft Madison Square Garden Entertainment Corp. geïnformeerd over zijn ontslag als Executive Vice President met ingang van 8 december 2023 om een functie bij een ander bedrijf te aanvaarden.
Het ontslag van de heer Byrnes is niet het gevolg van een meningsverschil met de onafhankelijke accountants van het bedrijf of een lid van het management over boekhoudkundige principes of praktijken, openbaarmaking van financiële overzichten of interne controles.