Madison Square Garden Sports Corp. heeft omzetrichtlijnen gegeven voor het jaar 2024. Het bedrijf
verwacht nog steeds een omzetgroei in het boekjaar 2024, exclusief de impact van de play-offs.