Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● Analisten verwachten een sterke toename van het bedrijfsvolume van de groep. De groep zal de komende jaren een aanzienlijke groei laten zien.

● De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.

● Het bedrijf profiteert van aantrekkelijke multiples. Met een PER van 12.02 pour 2024 en 10.02 pour 2025 behoort het bedrijf tot de goedkoopste op de markt.

● De aandeel heeft een zeer laag waarderingsniveau met een ondernemingswaarde die wordt geschat op 0.35 maal de omzet.

● Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben onlangs hun schattingen van de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.

● De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.


Zwakke punten

● De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.

● De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.