FRANSE MINISTER VAN FINANCIËN LE MAIRE: WE MOETEN PROBLEMEN MET INDIA OPLOSSEN OVER DE EERSTE PIJLER VAN DE WERELDWIJDE BELASTINGHERVORMING