De Coöperatieve Verzekeringsmaatschappij Malath heeft aangekondigd dat op de Gewone Algemene Vergadering van 21 april 2022 de goedkeuring is gegeven voor de verkiezing van de bestuursleden uit de kandidaten voor de volgende termijn, die ingaat op de datum van de Algemene Vergadering op 21 april 2022 vergadering voor een termijn van drie jaar, eindigend op 5 april 2025 De volgende leden werden verkozen: Yasser Rashid Al-Rasheed als onafhankelijke, Abdul Hamid Abdulaziz Al-Ohali als onafhankelijke en Muhammad Abdullah Al-Jumaa als onafhankelijke. Goedkeuring van de oprichting van het Auditcomité, en van de omschrijving van zijn taken, werkreglement en bezoldiging van zijn leden voor de nieuwe termijn van drie jaar, die ingaat op de datum van de Algemene Vergadering van 21 april 2022 en afloopt op 5 april 2025, Hierna volgen de namen van de kandidaten: MR. Amro Abdolrazzq Alnemari, MR. Saleh Abdulrahman AlIsmail, MR. Saad Saud Altayyar en MR. Tariq Mohammed Alshoqiran.