Malath Cooperative Insurance Company heeft de winstresultaten gerapporteerd voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het gehele jaar rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van SAR 85,66 miljoen, vergeleken met een nettowinst van SAR 7,55 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SAR 1,71, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van SAR 0,15 een jaar geleden.