Manaksia Limited heeft een slotdividend aanbevolen van 150% (INR 3,00 per aandeel met een nominale waarde van INR 2 elk) op de aandelen van de onderneming voor het boekjaar 2020-21, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de op 21 september 2021 te houden AVA. Het slotdividend zal, indien goedgekeurd door de aandeelhouders in de volgende AVA, op of voor 5 oktober 2021 worden betaald onder inhouding van bronbelasting aan alle aandeelhouders van de vennootschap van wie de naam voorkomt in het Ledenregister van de vennootschap of in de registers van bewaarders als economische eigenaren van de aandelen vanaf het einde van de kantooruren op 14 september 2021, wat de voor het doel vastgestelde registratiedatum is.