Manaksia Limited heeft aangekondigd dat de raad van bestuur van het bedrijf op zijn vergadering van 3 juni 2023 een slotdividend van 150% (d.w.z. INR 3,00 per aandeel met een nominale waarde van INR 2 per aandeel) op de aandelen van het bedrijf voor het boekjaar 2022-23 heeft aanbevolen ter goedkeuring door de aandeelhouders op de komende jaarlijkse algemene vergadering (AVA) van het bedrijf en dat het dividend binnen dertig dagen na de datum van de AVA zal worden uitbetaald, mits dit wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van het bedrijf.