Manaksia Limited heeft aangekondigd dat tijdens de bestuursvergadering van 10 november 2022 een interim-dividend @150% (INR 3,00/- per aandeel met een nominale waarde van INR 2/- elk) op de aandelen van het bedrijf voor het boekjaar 2022-2023 is vastgesteld. Het interim-dividend zal op of vóór 9 december 2022 worden betaald aan de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de namen voorkomen in het register van leden van de Vennootschap of in de registers van de bewaarinstellingen als economische eigenaren van de aandelen op 25 november 2022, de daartoe vastgestelde Registratiedatum.