Mandarin Oriental International Limited stelt een slotdividend voor over 2023 van 3,50 cent (2022: nihil) per aandeel voor een totaal van USD 44,2 miljoen (2022: nihil). Het voorgestelde dividend zal pas
pas verantwoord nadat het is goedgekeurd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024.