Marico Limited rapporteerde geconsolideerde en standalone winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 december 2017. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf op geconsolideerde basis een bedrijfsopbrengst van INR 16.243,3 miljoen tegenover INR 14.167,1 miljoen een jaar geleden. EBITDA van INR 3.020 miljoen en winst na belastingen van INR 2.210 miljoen. De winst vóór uitzonderlijke posten, aandeel in de winst van joint ventures en belastingen bedroeg INR 2.942,7 miljoen tegenover INR 2.699,6 miljoen een jaar geleden. De winst vóór belastingen bedroeg INR 2.941,4 miljoen tegenover INR 2.697,5 miljoen een jaar geleden. De nettowinst die aan de aandeelhouders van de onderneming kan worden toegerekend, bedroeg INR 2.205,1 miljoen tegen INR 1.814,3 miljoen een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg INR 1,71 per aandeel tegenover INR 1,49 per aandeel een jaar geleden. Over de negen maanden rapporteerde het bedrijf op geconsolideerde basis een bedrijfsopbrengst van INR 48.530,0 miljoen tegenover INR 46.137,7 miljoen een jaar geleden. EBITDA van INR 8.850 miljoen en winst na belastingen van INR 6.340 miljoen. De winst vóór uitzonderlijke posten, aandeel in de winst van joint ventures en belastingen bedroeg INR 8.703,6 miljoen tegenover INR 9.000,3 miljoen een jaar geleden. De winst vóór belastingen bedroeg INR 8.696,0 miljoen tegenover INR 8.994,5 miljoen een jaar geleden. De nettowinst die aan de eigenaars van de onderneming kan worden toegerekend, bedroeg INR 6.339,1 miljoen tegen INR 6.299,0 miljoen een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg INR 4,92 per aandeel tegenover INR 4,97 per aandeel een jaar geleden. Op standalone basis rapporteerde de onderneming voor het kwartaal een bedrijfsopbrengst van INR 13.375,9 miljoen tegenover INR 11.429,8 miljoen een jaar geleden. De winst vóór uitzonderlijke posten en belastingen bedroeg INR 3.063,4 miljoen tegenover INR 3.524,6 miljoen een jaar geleden. De winst vóór belastingen bedroeg INR 3.063,4 miljoen tegenover INR 3.524,6 miljoen een jaar geleden. De nettowinst voor de periode bedroeg INR 2.401,1 miljoen tegenover INR 2.653,0 miljoen een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg INR 1,86 per aandeel tegenover INR 2,09 per aandeel een jaar geleden. Over de negen maanden rapporteerde het bedrijf op standalone basis een bedrijfsopbrengst van INR 39.675,6 miljoen tegenover INR 37.578,7 miljoen een jaar geleden. De winst vóór uitzonderlijke posten en belastingen bedroeg INR 7.716,2 miljoen tegenover INR 9.095,3 miljoen een jaar geleden. De winst vóór belastingen bedroeg INR 7.716,2 miljoen tegenover INR 9.095,3 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg INR 5.984,4 miljoen tegenover INR 6.793,2 miljoen een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg INR 4,64 per aandeel tegenover INR 5,27 per aandeel een jaar geleden. De geraamde kapitaaluitgaven in elk van de jaren 2018 en 2019 zullen waarschijnlijk ongeveer INR 1.000 miljoen tot INR 1.250 miljoen (USD 15 miljoen- USD 19 miljoen) bedragen. Het verwachte effectieve belastingtarief in 2018 zou ongeveer 26%-27% bedragen. Er zij op gewezen dat dit belastingtarief de basis is voor de boekhoudkundige lasten in de winst-en-verliesrekening.