Marimekko Corporation heeft tijdens zijn op 12 april 2022 gehouden algemene vergadering het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om voor het boekjaar 2021 een gewoon dividend van EUR 1,60 per aandeel uit te keren, plus een buitengewoon dividend van EUR 2,00 per aandeel, in totaal dus EUR 3,60 per aandeel. Het dividend zal op 25 april 2022 worden uitbetaald aan de aandeelhouders die op de registratiedatum van 14 april 2022 voor de uitbetaling van het dividend zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, dat namens de Raad van Bestuur van de vennootschap wordt bijgehouden door Euroclear Finland Ltd. De nieuwe aandelen die uitgegeven zijn in het kader van de aandelenuitgifte zonder betaling waartoe in de AvA besloten is, geven hun houders geen recht op het dividend waartoe in de AvA besloten is.