Maruha Nichiro Corporation kondigde geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstresultaten aan voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2016. Voor het jaar rapporteerde de onderneming op geconsolideerde basis een netto-omzet van JPY 884.811 miljoen tegenover JPY 863.784 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 16.972 miljoen tegenover JPY 8.686 miljoen, een gewoon resultaat van JPY 17.124 miljoen tegenover JPY 11.834 miljoen, een winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 4.097 miljoen of JPY 77,83 per verwaterd aandeel tegenover JPY 7.219 miljoen of JPY 145,51 per verwaterd aandeel een jaar geleden. De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen JPY 30.616 miljoen tegenover JPY 17.889 miljoen een jaar geleden. Op niet-geconsolideerde basis rapporteerde de onderneming voor het boekjaar een netto-omzet van 421.171 miljoen JPY tegen 414.626 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 5.069 miljoen JPY tegen 1.472 miljoen JPY, een gewoon resultaat van 7.063 miljoen JPY tegen 3.486 miljoen JPY, een netto-opbrengst van 3.837 miljoen JPY tegen een nettoverlies van 9.946 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijf gaf winstverwachtingen voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2017. Voor het volledige jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 890.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 18.000 miljoen, een gewoon resultaat van JPY 18.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 9.000 miljoen en een nettoresultaat per aandeel van JPY 170,97.