Maruha Nichiro Corporation rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor de negen maanden eindigend op 31 december 2019. Voor de negen maanden rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van ¥698.390 miljoen tegen ¥715.159 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg ¥16.036 miljoen tegen ¥20.046 miljoen een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg ¥12.931 miljoen of ¥245,72 per aandeel tegenover ¥17.285 miljoen of ¥328,45 per aandeel een jaar geleden. Het bedrijf gaf een geconsolideerde winstverwachting voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2020. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 910.000 miljoen yen, een bedrijfsresultaat van 17.500 miljoen yen en een winst toe te schrijven aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van 13.000 miljoen yen of 247,03 yen per aandeel.