MEDIA DO Co, Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting gegeven voor het jaar dat eindigt op 28 februari 2022. Voor het jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 100.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 3.000 miljoen JPY en een winst toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 1.600 miljoen JPY of 100,90 JPY per aandeel.