MEDIA DO Co, Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting bekendgemaakt voor het boekjaar dat eindigt op 28 februari 2022. Voor dat jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 100.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 3.000 miljoen JPY, een aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij toe te rekenen winst van 1.600 miljoen JPY en een winst per aandeel van 100,90 JPY.