Mega Financial Holding Co., Ltd. kondigde de verandering van hoofd interne controleur als volgt aan: Naam, titel en cv van de vorige functiehouder: Jui-Ying Tsai, Chief Auditor; Naam, titel en cv van de nieuwe functiehouder: Ling-Chiun Lin, Vice President & General Manager of Legal Affairs Office of Mega Bank; Soort wijziging: pensionering; Reden voor de wijziging: Jui-Ying Tsai gaat met pensioen. Ingangsdatum: vanaf de overdrachtsdatum.