Werknemers in een Mercedes-Benz fabriek in Alabama zijn maandag begonnen met stemmen over toetreding tot de vakbond United Auto Workers, een belangrijke test om te zien of de vakbondsgroep de vaart erin kan houden in het van oudsher anti-vakbondsgebied in het zuiden van Amerika. Een vakbondsoverwinning in de fabriek, weken na een klinkende overwinning in een Volkswagenfabriek in Tennessee, zou een keerpunt zijn voor de UAW, die meer dan een dozijn autofabrikanten in het hele land probeert te organiseren en haar slinkende gelederen probeert aan te vullen.

De campagne bij Mercedes is veel controversiëler. Het bedrijf heeft de werknemers aangespoord om nee te stemmen, zo blijkt uit flyers en borden die Reuters heeft bekeken. Mercedes heeft ook anti-vakbondsfirma's ingehuurd om met werknemers te praten, aldus fabrieksmedewerkers. Mercedes heeft beweringen van de hand gewezen dat het de organisatie van vakbonden in Alabama heeft verhinderd. Een woordvoerster zei dat het bedrijf de pogingen van werknemers om een vakbond op te richten respecteert en ervoor zorgt dat elke werknemer de kans krijgt om in het geheim te stemmen en de informatie krijgt die nodig is om een geïnformeerde keuze te maken.

De 5.200 werknemers van de assemblagefabriek en de nabijgelegen batterijfabriek zullen deze week hun stem uitbrengen en de definitieve resultaten worden vrijdag verwacht. Voorzitter Shawn Fain van de UAW heeft meer dan een jaar lang strategieën uitgestippeld om autoprofessionals voor zich te winnen, en het begon allemaal met nieuwe arbeidscontracten in Detroit. Fain werd voorzitter van de UAW in maart 2023 en leidde de vakbond door zijn eerste gelijktijdige staking tegen de autofabrikanten van Detroit Three: General Motors, Ford en Jeep-maker Stellantis. De zes weken durende staking resulteerde in recordovereenkomsten, waaronder een loonsverhoging van 25% en de terugkeer van aanpassingen aan de kosten van levensonderhoud.

Sterk voor de dag komen in de Motor City was van cruciaal belang om arbeiders in het Zuiden over de streep te trekken, aldus Fain.

In de hallen van de Mercedes-fabriek, waar arbeiders SUV's met elektrische en gasmotoren produceren, werden de Detroit-contracten een pro-UAW gespreksonderwerp.

"Dat is het belangrijkste dat we gebruiken om aan te dringen, omdat we kunnen laten zien hoeveel de vakbond nu kan winnen," zei Mercedes-arbeider Jacob Ryan. Hij steunt de vakbond omdat hij vindt dat het bedrijf de bezorgdheid van de werknemers over lonen, uren en voordelen niet heeft weggenomen.

Ryan, die al ongeveer vijf jaar fulltime in de fabriek werkt, is al voor de verkiezing van Fain voorstander van een vakbond.

Nog geen twee jaar geleden hadden hij en collega-organisatoren moeite om 20% van de werknemers een steunkaart voor de UAW te laten ondertekenen. Nu heeft de fabriek een supermeerderheid van die kaarten, volgens de UAW, die normaal gesproken een NLRB-verkiezing aanvraagt zodra een fabriek een drempel van 70% van de werknemers heeft bereikt die voor toetreding zijn. De fabriek ligt echter diep in het zuiden van Amerika, waar vakbonden van oudsher meer weerstand ondervinden. Bij een van haar laatste pogingen daar in augustus 2017 verloor de UAW een stemming in de Nissan-fabriek in Canton, Mississippi, met een 2-tegen-1 marge.

"Het is een grote uitdaging om te winnen in de Mercedes-fabriek en in staten zoals Alabama ... waar er echt zo weinig vakbondsactiviteit is geweest," zegt Kate Andrias, een professor aan de Columbia Law School die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

Mercedes heeft een agressievere campagne tegen de vakbond opgezet dan VW heeft gedaan, aldus hoogleraren en werknemers. Er zijn bijeenkomsten gehouden onder leiding van leidinggevenden van het bedrijf en externe arbeidsbureaus die de risico's van aansluiting bij de UAW benadrukten, volgens werknemers en audio van bijeenkomsten die door Reuters zijn bekeken. Op borden die in de fabriek waren opgehangen en waarnaar bedrijfsleiders tijdens vergaderingen wezen, werden werknemers aangespoord om "nee te stemmen", aldus werknemers en foto's die door Reuters zijn bekeken.

Dit is ook de eerste verkiezing in de fabriek, terwijl de UAW twee pogingen bij VW had voordat ze won.

"Ik weet niet of ze in Vance, Alabama, evenveel tijd en investeringen hebben gestoken als ze in de loop der jaren in Chattanooga hebben gedaan," zei Art Wheaton, hoogleraar arbeid aan de Cornell University, terwijl hij de inspanningen van Mercedes en VW vergeleek. De UAW heeft net een akkoord bereikt over een nieuw arbeidscontract voor werknemers van Daimler Truck in verschillende fabrieken in het zuiden. Daimler Truck maakte ooit deel uit van hetzelfde bedrijf als Mercedes.

De regeringen van de staten in het Zuiden hebben zich sterk verzet tegen het oprichten van vakbonden. Zes gouverneurs, waaronder Kay Ivey uit Alabama, hebben een brief ondertekend waarin ze er bij de werknemers op aandringen om de UAW af te wijzen. Ze zeiden dat een vakbond de groei van de auto-industrie in het Zuiden zou belemmeren.

Tijdens vergaderingen met arbeiders hebben bedrijfsleiders en externe bedrijven voorgesteld dat arbeiders afwachten wat er tijdens de VW-contractbesprekingen gebeurt, waarbij ze wezen op sommige onderhandelingen bij andere bedrijven die 400 dagen duurden.

Anderen hebben het gevoel dat Mercedes de zorgen van de werknemers eindelijk serieus neemt. De autofabrikant heeft onlangs de president van de Amerikaanse divisie vervangen en sommige werknemers zeiden dat ze bemoedigd waren door de acties van de nieuw benoemde Federico Kochlowski.

Melissa Howell, die al 18 jaar in de fabriek werkt, vreest dat de komst van een vakbond dit momentum kan onderbreken.

"Wij als teamleden hebben nu, zonder een vakbond, echt een groot voordeel," zei Howell. Ze begrijpen duidelijk dat we niet gelukkig zijn en ze luisteren." (Verslaggeving door Nora Eckert; Bewerking door Ben Klayman en David Gregorio)