Op 11 april 2024 kondigde Merck & Co, Inc. aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van Kenneth Steiner, waarin hij de raad van bestuur van het bedrijf verzoekt om de nodige stappen te ondernemen om schriftelijke toestemming mogelijk te maken van de aandeelhouders die gerechtigd zijn om het minimumaantal stemmen uit te brengen dat nodig zou zijn om een actie goed te keuren op een vergadering waarop alle aandeelhouders die gerechtigd zijn om hierover te stemmen aanwezig waren en hun stem uitbrachten. Dit omvat de mogelijkheid voor aandeelhouders om elk geschikt onderwerp voor schriftelijke toestemming te initiëren. Daarnaast drong het Bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het voorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 28 mei 2024.