Op 11 april 2024 kondigde Merck & Co., Inc. aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van The Bahnsen Family Trust, waarin het bestuur van het bedrijf wordt verzocht om binnen het komende jaar een evaluatie uit te voeren en een rapport over burgerrechten en non-discriminatie uit te geven, tegen redelijke kosten en met uitsluiting van eigendomsinformatie en openbaarmaking van alles wat een erkenning van lopende rechtszaken zou vormen, waarin wordt geëvalueerd hoe het beleid en de praktijken van het bedrijf van invloed zijn op werknemers en toekomstige werknemers op basis van hun religie (inclusief religieuze opvattingen) of politieke opvattingen, en welke risico's deze effecten hebben voor het bedrijf. Daarnaast drong de Vennootschap er bij de aandeelhouders op aan om tegen het voorstel te stemmen op haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 28 mei 2024.