Op 11 april 2024 kondigde Merck & Co, Inc. aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van het National Legal and Policy Center, waarin het bestuur van het bedrijf wordt verzocht om een rapport te verstrekken, gepubliceerd op de website van het bedrijf en met redelijke tussenpozen bijgewerkt, met weglating van bedrijfseigen informatie en tegen redelijke kosten, waarin het beleid van het bedrijf wordt gespecificeerd in reactie op verzoeken, hetzij van agentschappen van de regering van de Verenigde Staten, hetzij van staatsregeringen, om censuur te ondersteunen. Daarnaast drong het bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het voorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 28 mei 2024.