Merck heeft aangekondigd dat de KEYNOTE-B21 Fase 3-studie waarin KEYTRUDA, de anti-PD-1 therapie van Merck, in combinatie met chemotherapie als adjuvante behandeling, met of zonder radiotherapie, wordt geëvalueerd, het primaire eindpunt van ziektevrije overleving (DFS) niet heeft gehaald voor de behandeling van patiënten met nieuw gediagnosticeerde endometriumkanker met hoog risico na chirurgie met curatieve intentie. Bij een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse, uitgevoerd door een onafhankelijk Data Monitoring Committee, voldeed de adjuvante behandeling met KEYTRUDA plus chemotherapie, met of zonder radiotherapie, niet aan de vooraf gespecificeerde statistische criteria van het onderzoek voor DFS in vergelijking met placebo plus adjuvante chemotherapie, met of zonder radiotherapie. Het andere primaire eindpunt van het onderzoek, totale overleving (OS), werd niet formeel getest omdat superioriteit voor DFS niet werd bereikt.

Het veiligheidsprofiel van KEYTRUDA was consistent met dat wat in eerder gerapporteerde studies werd waargenomen; er werden geen nieuwe veiligheidssignalen geïdentificeerd. De gegevens van deze studie worden momenteel volledig geëvalueerd. Merck zal met onderzoekers samenwerken om de resultaten met de wetenschappelijke gemeenschap te delen.

In de VS heeft KEYTRUDA twee goedgekeurde indicaties voor endometriumkanker. Eén indicatie, gebaseerd op KEYNOTE-775/Studie 309, is in combinatie met LENVIMA® (lenvatinib), in samenwerking met Eisai, voor de behandeling van patiënten met gevorderd endometriumcarcinoom dat mismatch repair proficient (pMMR) is, zoals bepaald door een door de FDA goedgekeurde test, of niet microsatellite instability-high (MSI-H), die ziekteprogressie hebben na voorafgaande systemische therapie in welke setting dan ook en die geen kandidaat zijn voor curatieve chirurgie of bestraling. De tweede indicatie, gebaseerd op KEYNOTE-158, is als enkelvoudig middel voor de behandeling van patiënten met gevorderd endometriumcarcinoom dat MSI-H of mismatch repair-deficiënt (dMMR) is, zoals bepaald door een door de FDA goedgekeurde test, die ziekteprogressie hebben na voorafgaande systemische therapie in welke setting dan ook en geen kandidaten zijn voor curatieve chirurgie of bestraling.

Merck heeft een uitgebreid klinisch ontwikkelingsprogramma voor endometriumcarcinoom, waaronder de NRG-GY018/KEYNOTE-868 studie waarin KEYTRUDA wordt geëvalueerd in combinatie met standaard chemotherapie (carboplatine en paclitaxel), gevolgd door KEYTRUDA als enkelvoudig middel voor de behandeling van patiënten met primair gevorderd of terugkerend endometriumcarcinoom. Zoals eerder aangekondigd, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) Merck's aanvullende Biologics License Application (sBLA) op basis van dit onderzoek met voorrang beoordeeld en heeft de Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), of beoogde actiedatum, vastgesteld op 21 juni 2024. Het programma omvat ook de KEYNOTE-C93-studie waarin KEYTRUDA wordt geëvalueerd versus chemotherapie in gevorderd of terugkerend endometriumcarcinoom in dMMR, evenals de MK-2870-005-studie waarin sacituzumab tirumotecan (sac-TMT) wordt geëvalueerd, een experimenteel trofoblast cel-oppervlakte antigeen 2 (TROP2)-gericht antilichaam-drug conjugaat (ADC) dat wordt ontwikkeld in samenwerking met Kelun-Biotech, in vergelijking met een behandeling naar keuze van artsen?

keuze bij patiënten met endometriumcarcinoom die eerdere op platina gebaseerde chemotherapie en immuuntherapie hebben gekregen.