Metro Mining Limited heeft op 28 februari 2023 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2022. In dit verslag heeft haar accountant, Ernst & Young LLP, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.