Metro Mining Limited heeft productievoorspellingen gedaan voor het jaar 2022. Sinds de publicatie van het verslag over de activiteiten in het tweede kwartaal van 2022 heeft de operatie verdere vertragingen opgelopen bij het vervoer als gevolg van ongunstige weersomstandigheden. Door deze extra vertragingen is het minder waarschijnlijk dat Metro de bovengrens van de vorige prognose haalt, gezien de bestaande capaciteit van de drijvende kraan.

Op basis hiervan zijn de productiecijfers voor 2022 herzien tot 3,6 tot 3,8 miljoen natte ton (WMT), tegen 3,6 tot 4,0 miljoen WMT zoals vermeld in het activiteitenverslag voor het tweede kwartaal van 2022.