Metro Performance Glass Limited kondigde aan dat de heer Shawn Beck benoemd is tot niet-uitvoerend bestuurder van het bestuur, met ingang van 1 november 2023. Het bestuur beschouwt Shawn als een onafhankelijk bestuurder in de zin van de NZX Listing Rules. Shawn is een ervaren bedrijfsdirecteur met ervaring in verschillende sectoren, waaronder productie, detailhandel, transport en toerisme.

Shawn was medeoprichter van Pencarrow Private Equity. Hij heeft Pencarrow vertegenwoordigd in het bestuur van vele bedrijven, waaronder verschillende beursgenoteerde bedrijven. Momenteel is Shawn actief als bedrijfsadviseur en is hij de oprichter van het FMCG-bedrijf Skinny Fizz.

Met Shawns benoeming in de raad van bestuur van Metro Performance Glass komt het aantal bestuurders op vijf.