Metro Performance Glass Limited heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 september 2021. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf een omzet van 116,85 miljoen NZD, vergeleken met 116,95 miljoen NZD een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen NZD 0,419 miljoen, vergeleken met NZD 7,56 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg NZD 0,002 vergeleken met NZD 0,041 een jaar geleden.