Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben de positieve ontwikkeling van de activiteiten van de groep ondersteund door hun verwachtingen voor de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bij te stellen.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Met een PER 2022 van 32.22 maal de winst werkt het bedrijf met relatief hoge multiples.

● De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.