Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 30.91 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.

● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.

● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.

● De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.

● In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.