Microsoft Corp. heeft aangekondigd dat de raad van bestuur een kwartaaldividend van $0,75 per aandeel heeft vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 14 maart 2024 aan aandeelhouders die op 15 februari 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.

15, 2024. De ex-dividend datum is 14 februari 2024.