Microsofts investering van $13 miljard in OpenAI kan geconfronteerd worden met een antitrustonderzoek van de EU, omdat toezichthouders de zaak aan het opbouwen zijn voor een dergelijke stap, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op donderdag.

Microsofts OpenAI partnerschap, samen met die tussen Alphabet, Amazon en Anthropic, hebben aan beide kanten van de Atlantische Oceaan een kritisch onderzoek uitgelokt omdat antitrust handhavers proberen te begrijpen hoe deze deals de concurrentie beïnvloeden.

De mensen zeiden dat de antitrusttoezichthouder van de Europese Unie had besloten om het partnerschap niet te onderzoeken onder de EU-fusieregels, maar dat Microsoft nog steeds een antitrustonderzoek tegemoet kan zien.

Daarbij zou onderzocht kunnen worden of het partnerschap de concurrentie op de interne markt van de EU beperkt of verstoort, of dat de marktmacht van Microsoft de markt verstoort door bepaalde praktijken.

De Europese Commissie neigt naar de tweede invalshoek, aldus een van de personen.

De mensen zeiden dat er nog geen beslissing is genomen omdat de EU-mededingingsautoriteit op zoek is naar bewijs en uiteindelijk kan besluiten om geen onderzoek in te stellen.

Microsoft heeft een positie zonder stemrecht in het bestuur van OpenAI, maar zegt dat het geen enkel deel van de ChatGPT-maker bezit.

De Commissie gaf geen commentaar op de bredere antitrustsituatie. Ze zei dat ze controleert of Microsofts investering in OpenAI mogelijk moet worden beoordeeld in het kader van de EU-concentratieverordening.

"In dit verband is het echter belangrijk om te onderstrepen dat de Commissie, om mogelijke mededingingsbezwaren te onderzoeken, eerst moet concluderen dat er een duurzame wijziging van zeggenschap heeft plaatsgevonden," zei een woordvoerder, die verder commentaar weigerde. (Verslaggeving door Foo Yun Chee; redactie door Barbara Lewis)