VAN OPENAI WORDT NIET VERWACHT DAT HET MICROSOFT EN ANDERE INVESTEERDERS EEN BESTUURSZETEL AANBIEDT- DE INFORMATIE