Miko NV heeft de resultaten gerapporteerd voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2022. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 12.75 miljoen euro, tegenover 9.18 miljoen euro een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 0,585 miljoen, vergeleken met een nettowinst van EUR 46,56 miljoen een jaar geleden.

Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg EUR 0,47, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten van EUR 37,49 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg EUR 0,47, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten van EUR 37,46 een jaar geleden.