De raad van bestuur van Miko NV heeft voorgesteld om voor het jaar 2022 een eenmalig verhoogd brutodividend van 2,62 euro per aandeel uit te keren.