Ming Yang Smart Energy Group Limited heeft winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt in december 2023. Het bedrijf verwacht dat de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van het beursgenoteerde bedrijf van januari tot december 2023 zal variëren van RMB 354.000.000 tot RMB 530.000.000, wat een daling betekent van RMB 2.924.607.500 tot RMB 3.100.607.500 vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar, en een jaar-op-jaar daling van 84,66% tot 89,75%. Het Bedrijf verwacht dat de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van het beursgenoteerde bedrijf na aftrek van buitengewone winsten en verliezen van januari tot december 2023 RMB 154.000.000 tot RMB 230.000.000 zal bedragen, wat een daling betekent van RMB 2.880.356.700 tot RMB 2.956.356.700 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, en een daling op jaarbasis van 92,61% tot 95,05%.