Ming Yang Smart Energy Group Limited heeft aangekondigd Berekend op basis van het totale aandelenkapitaal van het bedrijf van 2.271.594.206 aandelen per 5 juni 2024, met aftrek van 121.119.984 aandelen op de speciale inkooprekening, wordt deze winstuitkering voorgesteld om een dividend in contanten van RMB 3,0410 (inclusief belastingen) voor elke 10 aandelen uit te keren aan alle aandeelhouders, en op deze basis is het totale dividend in contanten dat wordt voorgesteld om uitgekeerd te worden RMB 653.959.210,91 voor het jaar 2023. De details zijn afhankelijk van de resultaten van de implementatie van de aandelenuitkering.