Minsheng Education Group Company Limited heeft op haar AVA, die gehouden werd op 12 juni 2024, een slotdividend goedgekeurd van 0,98 Hongkongcent (gelijk aan RMB 0,89 cent) per aandeel van de Onderneming voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, dat betaald zal worden uit de agioreserve van de Onderneming.