Minsheng Education Group Company Limited heeft de winstverwachting bekendgemaakt voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021. Voor het jaar verwacht het bedrijf een inkomstengroei van niet minder dan 105% op jaarbasis; een nettowinststijging van niet minder dan 365% op jaarbasis; en een stijging van de nettokernwinst van niet minder dan 75% op jaarbasis. Het bedrijf is nog bezig met de voorbereiding en afronding van zijn jaarresultaten voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021. De informatie in deze aankondiging is alleen gebaseerd op het voorlopige onderzoek en de voorlopige beoordeling door het management van de Groep van de niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021, en die cijfers of informatie zijn niet gecontroleerd door de accountants van de Vennootschap of beoordeeld door het auditcomité van de Vennootschap. De aandeelhouders en potentiële beleggers van de Vennootschap wordt aangeraden de aankondiging van de jaarresultaten van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2021, die naar verwachting op 25 maart 2022 zal worden gepubliceerd, aandachtig te lezen.