MIRAIT ONE Corporation heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Het bedrijf verwacht nu een netto-omzet van ¥ 520.000 miljoen. Een bedrijfsresultaat van ¥ 20.000 miljoen.

Winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van ¥14.000 miljoen of nettowinst per aandeel van ¥148,84, vergeleken met de vorige verwachting van een netto-omzet van ¥520.000 miljoen. Bedrijfsresultaat van ¥ 26.000 miljoen. Winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van ¥ 18.000 miljoen of een nettowinst per aandeel van ¥ 190,79.