MIRAIT ONE Corporation heeft op haar bestuursvergadering de aftredende directeuren aangekondigd (directeuren die geen lid zijn van het Audit- en Toezichtcomité): Katsuhiko Igarashi, Hiroki Ohashi, Yasuhiro Takagi en Chiharu Baba. Aftredende bestuurders (bestuurders die lid zijn van het Audit en Supervisory Committee): Yasuhiro Yamamoto, Koji Aoyama en Shigeru Suemori.