Mitsubishi Estate Co., Ltd. heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het jaar verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van JPY 1.469.000 miljoen. Bedrijfswinst van 264.000 miljoen JPY.

Winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 166.000 miljoen. Winst per aandeel van 130,08 JPY.