Mitsubishi Estate Co., Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van 1.469.000 miljoen JPY. Bedrijfswinst van 264.000 miljoen JPY.

Winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 166.000 miljoen JPY. Winst per aandeel van 130,08 JPY.