MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor de periode verwacht het bedrijf nu een nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 350.000 miljoen en een nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij per aandeel van JPY 659,22, vergeleken met de eerder voorspelde nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 280.000 miljoen en een nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij per aandeel van JPY 527,37.