MTR Corporation Limited heeft tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 22 mei 2024, de volgende wijzigingen aangekondigd in de samenstelling van de volgende bestuurscommissies en het adviesorgaan van het bedrijf met ingang van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van 2024: Dr. Dorothy Chan Yuen Tak-fai, die zoals hierboven vermeld aftrad als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder (INED) van het bedrijf, is niet langer voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de commissie kapitaalwerken van het bedrijf; Mw. Rose Lee Wai-mun, die zoals hierboven vermeld aftrad als INED van het bedrijf, is niet langer lid van zowel het Finance & Investment Committee als het Remuneration Committee van het bedrijf; Ms. Ayesha Abbas MACPHERSON (ook bekend als Mrs. Ayesha Macpherson LAU), die zoals hierboven vermeld een INED van de Onderneming is geworden, is door de Raad benoemd tot lid van zowel het Audit & Risk Committee als het Finance & Investment Committee van de Onderneming; De Vaste Secretaris voor Ontwikkeling (Werken) (Dhr. Ricky Lau Chun-kit), een NED en lid van zowel het Capital Works Committee als het Nominations Committee van de Onderneming, is door de Raad benoemd tot lid van het Technology Advisory Panel van de Onderneming en is tegelijkertijd niet langer lid van het Nominations Committee van de Onderneming; de Commissioner for Transport (Ms. Angela Lee Chung-yan), een NED en lid van zowel het Audit & Risk Committee als het Technology Advisory Panel van het bedrijf, is door het bestuur benoemd tot lid van het Environmental & Social Responsibility Committee van het bedrijf en is tegelijkertijd niet langer lid van het Technology Advisory Panel van het bedrijf; dr. Bunny Chan Chung-bun, een INED en lid van zowel het Environmental & Social Responsibility Committee als het Finance & Investment Committee van het bedrijf, is door de Raad benoemd tot lid van het Remuneration Committee van het bedrijf en is tegelijkertijd niet langer lid van het Finance & Investment Committee van het bedrijf; Dhr. Hui Siu-wai, een INED en lid van zowel het Audit & Risk Committee als het Capital Works Committee van het bedrijf, is door de Raad benoemd tot lid van het Remuneration Committee van het bedrijf en is tegelijkertijd niet langer lid van het Audit & Risk Committee van het bedrijf; Dhr. Sunny Lee Wai-kwong, een INED, de voorzitter van het Technology Advisory Panel en een lid van het Nominations Committee van het bedrijf, is door de Raad benoemd tot lid van het Capital Works Committee van het bedrijf en is tegelijkertijd niet langer lid van het Nominations Committee van het bedrijf; Dhr. Jimmy Ng Wing-ka, een INED en lid van zowel het Comité voor Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als het Benoemingscomité van het bedrijf, is door de Raad benoemd tot lid van het Technology Advisory Panel van het bedrijf en is tegelijkertijd niet langer lid van het Comité voor Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van het bedrijf; dr. Carlson Tong, een INED, de voorzitter van het Audit & Risk Committee en een lid van het Finance & Investment Committee van het bedrijf, is afgetreden als voorzitter, maar blijft als lid, van het Audit & Risk Committee van het bedrijf; Ms Sandy Wong Hang-yee, een INED en een lid van zowel het Environmental & Social Responsibility Committee en het Technology Advisory Panel van het bedrijf, is door de Raad benoemd tot lid van het Nominations Committee van het bedrijf en is tegelijkertijd niet langer lid van het Technology Advisory Panel van het bedrijf; Dhr. ADr.ian Wong Koon-man, een INED en lid van zowel het Audit & Risk Committee als het Remuneration Committee van het bedrijf, is door de Raad aangesteld als voorzitter van het Remuneration Committee van het bedrijf; en Professor Anna Wong Wai-kwan, een INED en lid van zowel het Audit & Risk Committee als het Nominations Committee van het bedrijf, is door de Raad aangesteld als voorzitter van het Remuneration Committee van het bedrijf. Risk Committee en het Nominations Committee van het bedrijf, is door de Raad benoemd tot voorzitter van het Audit & Risk Committee van het bedrijf en tot lid van het Finance & Investment Committee van het bedrijf, en is niet langer lid van het Nominations Committee van het bedrijf.