De Raad van Bestuur kondigt aan dat Meric Investment, als huurder, op 21 februari 2024 de aanbiedingsbrief aan MTR Corporation Limited (een Onafhankelijke Derde Partij), als verhuurder, heeft ondertekend en geretourneerd voor verlenging van de huurovereenkomst met betrekking tot de Bedrijfspanden voor een termijn van drie jaar ingaande van 6 maart 2024 tot 5 maart 2027 (beide dagen inbegrepen), met een optie tot verlenging voor een verdere termijn van twee jaar ingaande van 6 maart 2027 tot 5 maart 2029 (beide dagen inbegrepen). Gebouwen: Unit G03A, G/F., Maritime Square, 33 Tsing King Road, Tsing Yi, Hong Kong Termijn: 6 maart 2024 tot 5 maart 2027 (beide dagen inbegrepen), met een optie tot verlenging voor een verdere termijn van twee jaar ingaande op 6 maart 2027 tot 5 maart 2029 (beide dagen inbegrepen) Totaal te betalen bedrag: Het totaal te betalen bedrag onder de Huurovereenkomst is ongeveer HKD 12,8 miljoen (inclusief beheerskosten, airconditioningkosten en promotiekosten), onder voorbehoud van aanvullende omzethuur die het bedrag vertegenwoordigt waarmee 13% van de maandelijkse bruto omzet de maandelijkse basishuur van elke kalendermaand overschrijdt in overeenstemming met de Huurovereenkomst, die zal worden voldaan met interne middelen van de Groep. De huur wordt bepaald na zakelijke onderhandelingen tussen MTR en Meric Investment, rekening houdend met de geldende marktprijs van vergelijkbare panden in de buurt van de Bedrijfsruimten.

De Groep houdt zich voornamelijk bezig met het leveren van cateringdiensten in Hongkong. De Groep heeft het Bedrijfspand gehuurd voor de exploitatie van haar Restaurant onder de huidige huurovereenkomst, waarvan de huurtermijn zal aflopen op 5 maart 2024. Bij de beoordeling van de verlenging van de huurovereenkomst waren de bestuurders van mening dat (i) het restaurant al meer dan dertien jaar in het pand wordt geëxploiteerd; (ii) de maandelijkse huur per vierkante meter bruto vloeroppervlak van het pand redelijk en billijk is; en (iii) het aangaan van de aanbiedingsbrief als aanvaarding van de huur van het pand de Groep in staat zal stellen om de exploitatie van het restaurant in het pand voort te zetten.

De Bestuurders, met inbegrip van de onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders, zijn van mening dat de transacties die worden overwogen in het kader van de Huurovereenkomst zijn aangegaan in het kader van de normale en gebruikelijke bedrijfsvoering van de Groep, en dat de Huurovereenkomst is aangegaan onder normale commerciële voorwaarden na zakelijke onderhandelingen tussen de partijen, en dat de voorwaarden van de transacties die worden overwogen in het kader van de Huurovereenkomst eerlijk en redelijk zijn en in het belang van de Vennootschap en de Aandeelhouders als geheel.