De Raad van Bestuur heeft aangekondigd dat Multiplex Cinema Limited (de Huurder) (een indirecte dochteronderneming van 95% van de Vennootschap) op 24 april 2024 een verlengingsovereenkomst heeft gesloten met MTR Corporation Limited (de Verhuurder) (een onafhankelijke derde partij) met betrekking tot de verlenging van de huur van de Bedrijfsruimten voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 oktober 2024 en eindigend op 30 september 2026. De Bedrijfsruimten worden momenteel gebruikt voor de exploitatie van de bioscoop en aanverwante activiteiten van de Groep en de bestaande huur van de Bedrijfsruimten loopt af op 30 september 2024. Op grond van de Vernieuwingsbrief zullen de Verhuurder en de Huurder te zijner tijd de formele Huurovereenkomst aangaan.

De belangrijkste voorwaarden van de Vernieuwingsbrief en de Huurovereenkomst worden hieronder uiteengezet: Bedrijfsruimten: Gedeelte van de bovenste en onderste verdiepingen van Telford Plaza Termijn: Twee jaar beginnend op 1 oktober 2024 en eindigend op 30 september 2026 (beide dagen inbegrepen) Gebruik: Voor bioscoopexploitatie en ander nevengebruik in overeenstemming met de bepalingen van de Huurovereenkomst. Huur en andere bedragen het totale bedrag aan basishuur, beheerkosten en te betalen vergoeding voor de airconditioning dat door Huurder aan Verhuurder Huurder moet worden betaald: gedurende de looptijd van de huurovereenkomst is ongeveer HKD 24,9 miljoen (exclusief tarieven, overheidshuur, promotievergoeding en andere uitgaven), en aanvullende omzethuur kan door Verhuurder worden opgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de Huurovereenkomst. Betalingsvoorwaarden: De maandelijkse kale huur, beheerkosten en aircokosten zijn door Huurder maandelijks bij vooruitbetaling op de eerste dag van elke kalendermaand aan Verhuurder verschuldigd.

De eventuele extra omzethuur is jaarlijks achteraf betaalbaar volgens de bepalingen van de huurovereenkomst. In overeenstemming met HKFRS 16 is de verlenging van een huurovereenkomst door de huurtermijn te verlengen een wijziging van de huurovereenkomst. Bij het aangaan van de Vernieuwingsovereenkomst zou de Groep een actief voor het gebruiksrecht opnemen dat wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de totale basishuur die moet worden betaald tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, verdisconteerd met behulp van een marginale rentevoet.

De waarde van het actief uit hoofde van het gebruiksrecht dat de Groep opneemt bij het aangaan van de brief met het hernieuwde aanbod bedraagt ongeveer 19 miljoen HKD.