Murphy met zijn 1.733 stations verspreid over het zuiden van de Verenigde Staten levert daar het bewijs van. De groep, die zichzelf evenzeer kruidenier als brandstofdistributeur beschouwt, bedient een klantenkring die het tegenovergestelde is van die van Nvidia — populair en kwetsbaar, en die hij zelf omschrijft als "living paycheck to paycheck".

Deze bewuste strategie, gecombineerd met het loyaliteitsprogramma Murphy Drive Rewards, stelt Murphy in staat om jaar na jaar het gemiddelde winkelmandje van de klant in het kruidenierssegment te vergroten. Het spiegelbeeld van deze dynamiek is een brandstofprijs die op zeer aantrekkelijke niveaus blijft hangen.

Deze aantrekkelijkheid trekt steeds meer klanten aan, die vervolgens in het kruideniersgedeelte winkelen. Dit is de beroemde vicieuze cirkel van het model dat door de groep wordt geprezen, en dat goed zichtbaar is in de cijfers: over het afgelopen decennium is de omzet slechts met 2,6 % per jaar gegroeid, terwijl de operationele winst met 9,5 % per jaar is gestegen.

Murphy onderscheidt zich niet alleen op operationeel niveau van zijn concurrenten, maar ook op het gebied van beheer. Naast de groei van zijn winst heeft de groep de helft van zijn vrije kasstroom van het afgelopen decennium gebruikt voor aandeleninkoop. Murphy is in dit opzicht een echte "kannibaal", die elk jaar tussen de 6 % en 8 % van zijn uitstaande aandelen terugkoopt tegen een gemiddelde waardering van 14 keer de winst.

Zie in dit verband Aandeleninkoop: drie deugdzame voorbeelden, gepubliceerd in deze rubriek enkele maanden geleden.

De combinatie van deze twee kenmerken — stijging van de operationele winst, massale aandeleninkoop tegen aantrekkelijke waarderingsniveaus — heeft de aandeelhouders van Murphy in staat gesteld een beleggingsprestatie te realiseren die 3,5 keer hoger is dan die van de S&P 500 over het afgelopen decennium, wat al uitzonderlijk was voor de index, en de aandeelkoers is de afgelopen vijf jaar met een factor zes gestegen.

Het aandeel verdient het om nauwlettend in de gaten te worden gehouden, aangezien de waardering van Murphy zeer duidelijk heen en weer beweegt tussen een plafond van 20 keer de winst — dat onlangs opnieuw werd bereikt — en een bodem van 10 keer de winst, die het bedrijf in tien jaar tijd vier keer heeft aangetikt.